Service Support

Service Support

Sales Network


Domestic sales

Address: Zhuxu Coal Mine, Liyang City, Jiangsu Province
Telephone: 0086-519-87721158
Fax: 0519-87721188

International Sales Shanghai Office

Address: Room 610, Building 1, Huban Building, No. 50, Zhongshan North 1st Road, Shanghai
Mobile: +86-13776390555
Fax: 021-65424862

Guangzhou Office

Address: Room 2602, Building 25, Phase I, Jinbi Garden, South Industrial Avenue, Haizhu District, Guangzhou
Mobile: +86-13961105831
Telephone: 020-84044595

Xinjiang Office

Address: 1731 Xinhua South Road, Urumqi, Xinjiang
Mobile: +86-13319895571
Telephone: 0086-991-2869708


Changzhou, Wuxi

Chang Yongliang: +86-15106149775

Nanjing, Zhenjiang

Gu Feng: +86-13801491379

Yancheng, Yangtai, Huai'an

Zheng Ying: +86-13861123131

Henan, Shanghai, Gansu, Shanxi

Qian Hao: +86-18269791694

Guangzhou, Guangxi, Hainan

Huang Kui: +86-13382225111

Suzhou, Jiangxi, Fujian

Jiang Xiaofei: +86-13813571944

Chongqing, Guizhou, Hunan, Yunnan, Sichuan

ding xuejun: +86-13372298006

Zhejiang

Chen Dong: +86-18961274067

Northern Anhui

Jiang Wei: +86-18851202466

Southern Anhui

Ding Chenxiao: +86-13961283771

Southwest Shandong, Xuzhou

Zhao Xiangjun: +86-13805206197

Nantong, Lianyungang, Jiaodong, Suqian

Li Jiang: +86-13815094988  /  +86-18961110519

Hubei, Hebei, Tianjin

xue xinming: +86-15195095133

Xinjiang, Shaanxi

Cai Jie: +86-13319895571